One day intensive sushi class in 2.2022

We prepared thin rolls, inside-out Rolls, and Nigiri in 5 hours. It was fun!

Sushi-Kurs in Zürich sushi-yoko.ch

#‎zurich‬ ‪#‎tablesetting‬ ‪#‎kimono‬ ‪#‎sushi‬ ‪#‎washoku‬
にほんブログ村 海外生活ブログ スイス情報へにほんブログ村 料理ブログ 料理教室へ
スイスでの日々の出来事、息子の事などを綴っています。

One day intensive sushi class in October 2020

We prepared thin rolls, inside-out Rolls and Nigiri in 5 hours in English. It was fun!

One day intensive sushi class in July 2020

We prepared thin rolls, inside-out Rolls and Nigiri in 5 hours in English. It was fun!


#‎zurich‬ ‪#‎tablesetting‬ ‪#‎kimono‬ ‪#‎sushi‬ ‪#‎washoku‬
にほんブログ村 海外生活ブログ スイス情報へにほんブログ村 料理ブログ 料理教室へ
スイスでの日々の出来事、息子の事などを綴っています。

One day intensive sushi class in June 2020

We prepared thin rolls, inside-out Rolls and Nigiri in 5 hours in English. It was fun!

One day intensive sushi class in February 2020

We prepared thin rolls, inside-out Rolls and Nigiri in 5 hours in English. It was fun!One day intensive sushi class in January 2020

We prepared thin rolls, inside-out Rolls and Nigiri in 5 hours in English. It was fun!

One day intensive sushi class in November 2019

We prepared thin rolls, inside-out Rolls and Nigiri in 5 hours in English. It was fun!

One day intensive sushi class in September 2019

We prepared thin rolls, inside-out Rolls and Nigiri in 5 hours. I gave the class in English this time. It was fun!One day intensive sushi class in August 2019

We prepared thin rolls, inside-out Rolls and Nigiri in 5 hours. It was fun!